Информационни и комуникационни технологии в обучението
и работа в дигитална среда

(Аудиовизуални и информационни технологии в обучението)


 

 

Курсът е предвиден за придобиване на учителска правоспособност в бакалавърската степен. Представят се инструментариума за аудиовизуални презентации в училище както и електронните медии и комуникации за целите на обучението. Информационните технологии в образователен контекст формират централен акцент. Дистанционните методи с използване на Интернет като глобална медия предлагат нов богат дидактически потенциал. Приложната част на курса запознава с технологията на изготвяне на дидактически материали в традиционен и електронен формат, събирането, обработването и анализирането на данни при използването на информационните технологии.

Учебна програма, специалност История, История и философия и др. - ИФ - 2017 г

Учебна програма, специалност История и философия и др. - ИФ - 2012 г.

Учебна програма, специалност Социология - 2013 г.

Учебна програма, специалности ФНПП

Статии и книги:

Tufte, E.R. Envisioning Information. Graphics Press, Cheshire 1990 (DjVu reprint 10,5 MB)

Тодоров, Ю. Оралност, писменост и пауърпоинтилизъм в историята. - В: Електронно историческо списание "Анамнеза", бр. 2 2006 г. http://www.anamnesis.info/broi2/Todorov.htm

Тодоров, Ю. Обучение чрез електронно съдържание. VІ Есенна научна конференция на ФНПП "120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наука". София, 21-22 ноември 2008 г.

Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г. (гл. ІІІ и ІV)

За дидактическите тестове по история

Информационни технологии в обучението
 

 


Общи насоки за разработване на курсови работи

Тематика на курсовите задания

Указания за разработване на писмени работи в ИФ
 

адрес за контакт: avit@abv.bg

 
Курсови работи ИКТО+РДС: АиДок, Етн, Арх, ИиГеоп, И, (2 к.) ИиЧез, ИиФ, ИиГ (1 к.) - р.о., з. сем. 2019/2020

1   ЙБМ  489     6
2   ИБМ  490     6
3   ИИЗ  501     6
4   НВС  5914     6
5   БЖВ  5921     6
6   ИСИ  5929     -
7   РЛГ  7603     6
8   ББС  7604     6
9   МББ  7606     6
10   РММ  7608    6
11   РГВ  7609    6
12   ВДА  7610    6
13   ВД  845176   6


1   ЗЗС  20001     6
2   ЗГЦ  20002     6
3   М-АИВ  20004     6
4   ЗЕП  20005     6
5   СВП  20006     6
6   БКЧ  20009     6
7   ЕЕБ  20013     6
8   СМИ  20014     6
9   МММ  20023     6
10   ЕВЗ  25377     6
11   ДЙЙ  25379     6
12   ИТТ  25381     6
13   ЙРП  25382     6
14   ППН  25383     6
15   НБГ  25384     6
16   ГЙТ  25385     6
17   ККИ  25386     6
18   МММ  25387     6
19   ММР  25390     6
20   ИЕП  25392     6
21   ПАА  25393     6
22   ААГ  25396     -
23   ПВТ  25397     6
24   ПКБ  25399     6
25   КВЙ  25401     5
26   ИМИ  25402     6
27   ГАД  25405     6
28   НИИ  25407     6
29   ЦГГ  25409     6
30   МВИ  25411     5
31   ГЮП  25413     6
33   ЙБИ  25418     3
34   ЗКЧ  25420     6
35   ЦГД  25467     6
    
 
1   ГГБ  2007     6
2   А-МСЖ  2008    6
3   НГЙ  2009     -
4   КАА  2010     -
5   БНН  2011     6
6   ААЙ  2012     6
7   КГА  2013     6
8   СГГ  90189    -
9   СДД  90220    6
10   МДЩ  90221     5
11   АГП  90222     5
12   ТИС  90223     6
13   ИЦК  90224     6
14   ИНИ  90225     -
15   ММБ  90226     5
16   ГАД  90227     -
17   ВЦА  90228     6
18   ЙЙМ  90229     6
19   РБП  90231     5
20   ЖЗВ  90232     6
21   ЦРЙ  90233     5
22   ГЙП  90235     6
23   ТДЦ  90236     5
24   КОМ  90237     4
25   ННК  90238     4
26   АСГ  90239     6
27   МХС  90240     4
28   ВСМ  9620     6
29   ЦСК  9621     5
30   КАХ  9622     -
31   ВКТ  9623     5
32   ВКК  9624     6
33   ХИП  9625     6
34   ГММ  9626     6
35   ННХ  9627     6
36   ЙМН  9628     6
37   ПИС  9629     6
38   СКС  9630     6
39   ВПМ  9631     6
40   АМИ  9632     6
41   МИЯ  9633     6
42   ЦНЙ  9635     6
43   МЕИ  9636     -
44   НМС  9637     4
45   МПЙ  9638     5
46   ИСЕ  9639     -